Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace (IČO 47813482)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 29 200 138 31 715 177 31 715 177 31 715 177
- z toho transfery 2 847 000 2 855 000 2 855 000 2 855 000
Náklady - hlavní činnost 29 200 138 31 715 177 31 715 177 31 715 177
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 380 000 310 000 310 000 310 000
Náklady - doplňková činnost 310 000 260 200 260 200 260 200
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 70 000 49 800 49 800 49 800
Celkem výnosy 29 580 138 32 025 177 32 025 177 32 025 177
Celkem náklady 29 510 138 31 975 377 31 975 377 31 975 377
Výsledek hospodaření celkem 70 000 49 800 49 800 49 800
Náklady na platy 18 993 409 20 429 000 × ×
Odpisy 356 124 345 152 × ×
frame-scrollup