Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace (IČO 47813482)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 33 094 670 36 257 177 36 300 000 36 300 000
- z toho transfery 2 584 000 2 948 000 2 948 000 2 948 000
Náklady - hlavní činnost 33 094 670 36 257 177 36 300 000 36 300 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 455 063 450 000 450 000 450 000
Náklady - doplňková činnost 385 185 390 000 390 000 390 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 69 878 60 000 60 000 60 000
Celkem výnosy 33 549 733 36 707 177 36 750 000 36 750 000
Celkem náklady 33 479 855 36 647 177 36 690 000 36 690 000
Výsledek hospodaření celkem 69 878 60 000 60 000 60 000
Náklady na platy 22 115 412 23 717 900 × ×
Odpisy 352 282 355 027 × ×
frame-scrollup