Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace (IČO 47813491)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 16 044 000 16 362 000 16 312 000 16 312 000
- z toho transfery 1 957 000 1 105 000 1 105 000 1 105 000
Náklady - hlavní činnost 16 044 000 16 362 000 16 312 000 16 312 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 16 044 000 16 362 000 16 312 000 16 312 000
Celkem náklady 16 044 000 16 362 000 16 312 000 16 312 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 11 129 000 11 138 000 × ×
Odpisy 43 079 39 144 × ×
frame-scrollup