Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace (IČO 47813491)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 15 320 000 16 916 620 16 656 000 16 656 000
- z toho transfery 1 360 600 1 094 000 1 094 000 1 094 000
Náklady - hlavní činnost 15 320 000 16 916 620 16 656 000 16 656 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 15 320 000 16 916 620 16 656 000 16 656 000
Celkem náklady 15 320 000 16 916 620 16 656 000 16 656 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 10 479 000 11 513 600 × ×
Odpisy 50 964 43 079 × ×
frame-scrollup