Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace (IČO 47813504)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 6 164 000 6 604 800 6 469 800 6 469 800
- z toho transfery 0 0 0 0
Náklady - hlavní činnost 6 164 000 6 604 800 6 469 800 6 469 800
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 60 000 15 000 20 000 20 000
Náklady - doplňková činnost 55 000 9 320 15 000 15 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 5 000 5 680 5 000 5 000
Celkem výnosy 6 224 000 6 619 800 6 489 800 6 489 800
Celkem náklady 6 219 000 6 614 120 6 484 800 6 484 800
Výsledek hospodaření celkem 5 000 5 680 5 000 5 000
Náklady na platy 4 005 878 4 447 820 × ×
Odpisy 15 240 15 240 × ×
frame-scrollup