Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace (IČO 47813504)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 5 262 000 5 704 000 5 240 000 5 240 000
- z toho transfery 0 0 0 0
Náklady - hlavní činnost 5 244 000 5 704 000 5 240 000 5 240 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 18 000 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 33 000 55 800 0 0
Náklady - doplňková činnost 29 000 50 000 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 4 000 5 800 0 0
Celkem výnosy 5 295 000 5 759 800 5 240 000 5 240 000
Celkem náklady 5 273 000 5 754 000 5 240 000 5 240 000
Výsledek hospodaření celkem 22 000 5 800 0 0
Náklady na platy 3 528 172 3 876 000 × ×
Odpisy 15 240 15 240 × ×
frame-scrollup