Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace (IČO 47813512)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 34 311 000 37 722 500 37 722 500 37 722 500
- z toho transfery 68 000 68 000 68 000 68 000
Náklady - hlavní činnost 34 311 000 37 722 500 37 722 500 37 722 500
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 19 000 19 000 19 000 19 000
Náklady - doplňková činnost 19 000 19 000 19 000 19 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 34 330 000 37 741 500 37 741 500 37 741 500
Celkem náklady 34 330 000 37 741 500 37 741 500 37 741 500
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 22 521 344 25 113 000 × ×
Odpisy 104 873 104 367 × ×
frame-scrollup