Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace (IČO 47813512)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 38 587 000 41 898 500 41 898 500 41 898 500
- z toho transfery 68 000 68 000 68 000 68 000
Náklady - hlavní činnost 38 587 000 41 898 500 41 898 500 41 898 500
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 18 000 18 000 18 000 18 000
Náklady - doplňková činnost 18 000 18 000 18 000 18 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 38 605 000 41 916 500 41 916 500 41 916 500
Celkem náklady 38 605 000 41 916 500 41 916 500 41 916 500
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 25 706 000 28 143 000 × ×
Odpisy 114 628 121 660 × ×
frame-scrollup