Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku, příspěvková organizace (IČO 47813539)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 15 016 798 16 438 836 16 438 836 16 438 836
- z toho transfery 66 000 64 000 64 000 64 000
Náklady - hlavní činnost 15 016 798 16 438 836 16 438 836 16 438 836
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 15 016 798 16 438 836 16 438 836 16 438 836
Celkem náklady 15 016 798 16 438 836 16 438 836 16 438 836
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 10 039 091 11 150 000 × ×
Odpisy 97 380 96 000 × ×
frame-scrollup