Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku, příspěvková organizace (IČO 47813539)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 17 290 290 18 773 638 18 773 638 18 773 638
- z toho transfery 64 000 65 000 65 000 65 000
Náklady - hlavní činnost 17 290 290 18 773 638 18 773 638 18 773 638
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 17 290 290 18 773 638 18 773 638 18 773 638
Celkem náklady 17 290 290 18 773 638 18 773 638 18 773 638
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 11 616 897 12 719 000 × ×
Odpisy 96 556 96 408 × ×
frame-scrollup