Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace (IČO 47813563)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 16 400 000 17 801 000 17 801 000 17 801 000
- z toho transfery 3 925 000 3 883 000 3 883 000 3 883 000
Náklady - hlavní činnost 16 400 000 17 801 000 17 801 000 17 801 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 16 400 000 17 801 000 17 801 000 17 801 000
Celkem náklady 16 400 000 17 801 000 17 801 000 17 801 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 9 169 119 10 020 000 × ×
Odpisy 71 772 78 240 × ×
frame-scrollup