Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace (IČO 47813563)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 14 573 144 15 918 000 16 018 000 16 118 000
- z toho transfery 3 747 000 3 925 000 3 925 000 3 925 000
Náklady - hlavní činnost 14 573 144 15 918 000 16 018 000 16 118 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 14 573 144 15 918 000 16 018 000 16 118 000
Celkem náklady 14 573 144 15 918 000 16 018 000 16 118 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 7 683 920 8 630 000 × ×
Odpisy 120 023 176 988 × ×
frame-scrollup