Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna, Velké Heraltice, příspěvková organizace (IČO 47813571)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 27 600 438 29 997 800 30 500 000 30 600 000
- z toho transfery 6 536 000 6 725 000 6 725 000 6 725 000
Náklady - hlavní činnost 27 693 382 30 090 744 30 593 000 30 693 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -92 944 -92 944 -93 000 -93 000
Výnosy - doplňková činnost 92 944 92 944 93 000 93 000
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 92 944 92 944 93 000 93 000
Celkem výnosy 27 693 382 30 090 744 30 593 000 30 693 000
Celkem náklady 27 693 382 30 090 744 30 593 000 30 693 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 15 757 461 16 564 000 × ×
Odpisy 453 401 462 516 × ×
frame-scrollup