Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna, Velké Heraltice, příspěvková organizace (IČO 47813571)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 31 496 800 36 776 000 36 876 000 36 900 000
- z toho transfery 6 725 000 6 760 000 6 760 000 6 760 000
Náklady - hlavní činnost 31 588 813 36 868 013 36 968 013 36 992 013
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -92 013 -92 013 -92 013 -92 013
Výnosy - doplňková činnost 92 013 92 013 92 013 92 013
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 92 013 92 013 92 013 92 013
Celkem výnosy 31 588 813 36 868 013 36 968 013 36 992 013
Celkem náklady 31 588 813 36 868 013 36 968 013 36 992 013
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 19 376 715 21 446 150 × ×
Odpisy 462 516 404 904 × ×
frame-scrollup