Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace (IČO 47813598)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 7 611 487 8 982 692 8 368 000 8 360 000
- z toho transfery 53 000 548 000 48 000 48 000
Náklady - hlavní činnost 7 611 487 8 982 692 8 368 000 8 360 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 7 611 487 8 982 692 8 368 000 8 360 000
Celkem náklady 7 611 487 8 982 692 8 368 000 8 360 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 4 932 418 5 519 000 × ×
Odpisy 136 752 146 040 × ×
frame-scrollup