Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace (IČO 47813598)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 9 133 419 9 443 592 9 474 000 9 229 000
- z toho transfery 373 967 48 000 48 000 48 000
Náklady - hlavní činnost 9 133 419 9 443 592 9 474 000 9 229 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 9 133 419 9 443 592 9 474 000 9 229 000
Celkem náklady 9 133 419 9 443 592 9 474 000 9 229 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 5 612 976 6 217 000 × ×
Odpisy 143 531 154 449 × ×
frame-scrollup