Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace (IČO 47813750)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7019 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 1 317 583 000 1 377 989 000 1 514 534 000 1 664 266 000
- z toho transfery 15 500 000 11 500 000 10 500 000 10 500 000
Náklady - hlavní činnost 1 348 786 000 1 398 131 000 1 538 088 000 1 691 853 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -31 203 000 -20 142 000 -23 554 000 -27 587 000
Výnosy - doplňková činnost 5 313 000 4 833 000 4 466 000 4 734 000
Náklady - doplňková činnost 3 553 000 3 691 000 3 912 000 4 147 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 1 760 000 1 142 000 554 000 587 000
Celkem výnosy 1 322 896 000 1 382 822 000 1 519 000 000 1 669 000 000
Celkem náklady 1 352 339 000 1 401 822 000 1 542 000 000 1 696 000 000
Výsledek hospodaření celkem -29 443 000 -19 000 000 -23 000 000 -27 000 000
Náklady na platy 594 041 000 632 593 000 × ×
Odpisy 51 224 000 53 547 000 × ×
frame-scrollup