Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace (IČO 47813750)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4791 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 1 200 412 000 1 275 512 000 1 355 398 000 1 444 769 000
- z toho transfery 11 299 000 10 500 000 10 500 000 10 500 000
Náklady - hlavní činnost 1 228 810 000 1 316 095 000 1 404 427 000 1 498 689 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -28 398 000 -40 583 000 -49 029 000 -53 920 000
Výnosy - doplňková činnost 4 171 000 4 457 000 4 763 000 5 144 000
Náklady - doplňková činnost 3 631 000 3 874 000 4 134 000 4 464 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 540 000 583 000 629 000 680 000
Celkem výnosy 1 204 583 000 1 279 969 000 1 360 161 000 1 449 913 000
Celkem náklady 1 232 441 000 1 319 969 000 1 408 561 000 1 503 153 000
Výsledek hospodaření celkem -27 858 000 -40 000 000 -48 400 000 -53 240 000
Náklady na platy 533 900 000 594 500 000 × ×
Odpisy 44 994 000 48 154 000 × ×
frame-scrollup