Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Příbor, Masarykova 607, příspěvková organizace (IČO 47998296)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 13 314 460 13 480 540 13 330 000 13 330 000
- z toho transfery 2 720 000 2 315 000 2 315 000 2 315 000
Náklady - hlavní činnost 13 314 460 13 480 540 13 330 000 13 330 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 13 314 460 13 480 540 13 330 000 13 330 000
Celkem náklady 13 314 460 13 480 540 13 330 000 13 330 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 7 147 920 7 852 000 × ×
Odpisy 280 372 257 572 × ×
frame-scrollup