Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Příbor, Masarykova 607, příspěvková organizace (IČO 47998296)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 11 196 100 12 303 130 11 123 000 11 123 000
- z toho transfery 2 230 000 2 466 000 2 316 000 2 316 000
Náklady - hlavní činnost 11 196 100 12 303 130 11 123 000 11 123 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 11 196 100 12 303 130 11 123 000 11 123 000
Celkem náklady 11 196 100 12 303 130 11 123 000 11 123 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 6 230 661 6 954 000 × ×
Odpisy 260 502 288 295 × ×
frame-scrollup