Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace (IČO 48004774)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 14 104 460 16 579 576 13 636 940 13 663 289
- z toho transfery 3 760 000 5 396 000 2 634 940 2 661 289
Náklady - hlavní činnost 14 104 460 16 579 576 13 636 940 13 663 289
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 14 104 460 16 579 576 13 636 940 13 663 289
Celkem náklady 14 104 460 16 579 576 13 636 940 13 663 289
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 7 147 920 7 852 000 × ×
Odpisy 163 970 163 970 × ×
frame-scrollup