Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace (IČO 48004774)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 11 553 100 12 474 388 12 384 000 12 410 000
- z toho transfery 2 490 000 2 560 000 2 585 000 2 611 000
Náklady - hlavní činnost 11 553 100 12 474 388 12 384 000 12 410 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 11 553 100 12 474 388 12 384 000 12 410 000
Celkem náklady 11 553 100 12 474 388 12 384 000 12 410 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 6 217 968 6 946 000 × ×
Odpisy 163 970 163 970 × ×
frame-scrollup