Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvková organizace (IČO 48004898)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 24 674 576 26 721 292 26 494 526 26 502 487
- z toho transfery 5 476 000 5 800 000 5 800 000 5 800 000
Náklady - hlavní činnost 24 595 993 26 721 292 26 494 526 26 502 487
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 78 583 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 240 753 244 300 254 000 254 000
Náklady - doplňková činnost 158 722 170 170 179 870 179 870
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 82 031 74 130 74 130 74 130
Celkem výnosy 24 915 329 26 965 592 26 748 526 26 756 487
Celkem náklady 24 754 715 26 891 462 26 674 396 26 682 357
Výsledek hospodaření celkem 160 614 74 130 74 130 74 130
Náklady na platy 13 480 676 14 755 000 × ×
Odpisy 482 177 738 627 × ×
frame-scrollup