Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvková organizace (IČO 48004898)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 21 874 293 24 064 400 23 874 400 23 989 400
- z toho transfery 5 271 000 5 476 000 5 476 000 5 476 000
Náklady - hlavní činnost 21 795 351 24 064 400 23 874 400 23 989 400
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 78 942 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 230 264 232 764 234 000 234 000
Náklady - doplňková činnost 154 217 157 024 158 000 158 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 76 047 75 740 76 000 76 000
Celkem výnosy 22 104 557 24 297 164 24 108 400 24 223 400
Celkem náklady 21 949 568 24 221 424 24 032 400 24 147 400
Výsledek hospodaření celkem 154 989 75 740 76 000 76 000
Náklady na platy 11 733 058 13 064 000 × ×
Odpisy 423 179 481 748 × ×
frame-scrollup