Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (IČO 48804525)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4791 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 708 967 000 822 515 000 803 179 000 807 570 000
- z toho transfery 436 636 000 543 274 000 518 274 000 518 274 000
Náklady - hlavní činnost 740 784 000 844 100 000 833 791 000 846 292 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -31 817 000 -21 585 000 -30 612 000 -38 722 000
Výnosy - doplňková činnost 535 000 545 000 545 000 545 000
Náklady - doplňková činnost 160 000 175 000 176 000 177 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 375 000 370 000 369 000 368 000
Celkem výnosy 709 502 000 823 060 000 803 724 000 808 115 000
Celkem náklady 740 944 000 844 275 000 833 967 000 846 469 000
Výsledek hospodaření celkem -31 442 000 -21 215 000 -30 243 000 -38 354 000
Náklady na platy 452 161 000 508 543 000 × ×
Odpisy 43 632 000 41 374 000 × ×
frame-scrollup