Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (IČO 48804525)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7019 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 821 606 000 892 262 000 895 356 000 899 029 000
- z toho transfery 525 717 000 572 294 000 571 694 000 571 694 000
Náklady - hlavní činnost 816 239 000 934 826 000 946 155 000 952 564 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 5 367 000 -42 564 000 -50 799 000 -53 535 000
Výnosy - doplňková činnost 615 000 650 000 650 000 650 000
Náklady - doplňková činnost 139 000 140 000 141 000 142 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 476 000 510 000 509 000 508 000
Celkem výnosy 822 221 000 892 912 000 896 006 000 899 679 000
Celkem náklady 816 378 000 934 966 000 946 296 000 952 706 000
Výsledek hospodaření celkem 5 843 000 -42 054 000 -50 290 000 -53 027 000
Náklady na platy 499 324 000 568 018 000 × ×
Odpisy 40 921 000 49 144 000 × ×
frame-scrollup