Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Domov Hortenzie, příspěvková organizace (IČO 48804843)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4798 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 34 272 480 36 889 677 37 258 573 37 631 159
- z toho transfery 1 500 000 1 500 000 1 515 000 1 530 000
Náklady - hlavní činnost 34 275 400 36 889 677 37 258 573 37 631 159
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -2 920 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 346 460 373 600 377 336 381 109
Náklady - doplňková činnost 342 230 372 462 376 186 379 948
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 4 230 1 138 1 150 1 161
Celkem výnosy 34 618 940 37 263 277 37 635 909 38 012 268
Celkem náklady 34 617 630 37 262 139 37 634 759 38 011 107
Výsledek hospodaření celkem 1 310 1 138 1 150 1 161
Náklady na platy 18 945 560 20 632 370 × ×
Odpisy 1 778 579 1 789 209 × ×
frame-scrollup