Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Domov Hortenzie, příspěvková organizace (IČO 48804843)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7031 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 37 597 110 40 483 767 40 888 604 41 297 490
- z toho transfery 1 500 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000
Náklady - hlavní činnost 37 741 330 40 483 767 40 888 604 41 297 490
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -144 220 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 451 440 503 190 505 195 505 195
Náklady - doplňková činnost 305 300 389 620 393 082 393 082
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 146 140 113 570 112 113 112 113
Celkem výnosy 38 048 550 40 986 957 41 393 799 41 802 685
Celkem náklady 38 046 630 40 873 387 41 281 686 41 690 572
Výsledek hospodaření celkem 1 920 113 570 112 113 112 113
Náklady na platy 20 191 922 22 857 438 × ×
Odpisy 1 727 980 1 778 195 × ×
frame-scrollup