Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Domov NaNovo, příspěvková organizace (IČO 48804860)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7031 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 33 278 000 37 097 200 37 465 000 53 600 000
- z toho transfery 3 400 000 5 673 700 5 740 000 3 400 000
Náklady - hlavní činnost 33 278 000 37 097 200 37 465 000 53 600 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 8 000 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 6 840 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 1 160 0 0 0
Celkem výnosy 33 286 000 37 097 200 37 465 000 53 600 000
Celkem náklady 33 284 840 37 097 200 37 465 000 53 600 000
Výsledek hospodaření celkem 1 160 0 0 0
Náklady na platy 21 147 000 24 055 000 × ×
Odpisy 1 160 500 1 171 500 × ×
frame-scrollup