Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Domov NaNovo, příspěvková organizace (IČO 48804860)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4798 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 30 532 000 32 906 100 33 300 000 47 100 000
- z toho transfery 3 400 000 3 400 000 3 434 000 4 968 000
Náklady - hlavní činnost 30 532 000 32 906 100 33 300 000 47 100 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 12 000 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 11 000 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 1 000 0 0 0
Celkem výnosy 30 544 000 32 906 100 33 300 000 47 100 000
Celkem náklady 30 543 000 32 906 100 33 300 000 47 100 000
Výsledek hospodaření celkem 1 000 0 0 0
Náklady na platy 18 262 150 21 045 000 × ×
Odpisy 1 180 510 1 160 627 × ×
frame-scrollup