Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Domov Příbor, příspěvková organizace (IČO 48804878)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4798 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 24 849 390 28 296 997 26 458 000 26 723 000
- z toho transfery 1 200 000 2 000 000 2 020 000 2 040 000
Náklady - hlavní činnost 24 849 390 28 296 997 26 458 000 26 723 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 24 849 390 28 296 997 26 458 000 26 723 000
Celkem náklady 24 849 390 28 296 997 26 458 000 26 723 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 14 143 078 14 936 363 × ×
Odpisy 593 036 652 311 × ×
frame-scrollup