Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Domov Příbor, příspěvková organizace (IČO 48804878)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7031 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 28 375 880 31 351 266 32 420 000 32 744 200
- z toho transfery 3 065 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000
Náklady - hlavní činnost 28 375 880 31 351 266 32 420 000 32 744 200
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 28 375 880 31 351 266 32 420 000 32 744 200
Celkem náklady 28 375 880 31 351 266 32 420 000 32 744 200
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 15 271 443 17 311 700 × ×
Odpisy 652 318 644 446 × ×
frame-scrollup