Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Domov Duha, příspěvková organizace (IČO 48804886)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7031 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 92 443 550 96 230 130 97 198 000 98 172 000
- z toho transfery 5 168 500 4 000 000 4 000 000 4 000 000
Náklady - hlavní činnost 92 470 720 96 400 400 97 370 000 98 350 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -27 170 -170 270 -172 000 -178 000
Výnosy - doplňková činnost 234 000 306 000 310 000 320 000
Náklady - doplňková činnost 130 480 135 730 138 000 142 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 103 520 170 270 172 000 178 000
Celkem výnosy 92 677 550 96 536 130 97 508 000 98 492 000
Celkem náklady 92 601 200 96 536 130 97 508 000 98 492 000
Výsledek hospodaření celkem 76 350 0 0 0
Náklady na platy 50 715 030 53 958 500 × ×
Odpisy 3 692 690 3 791 856 × ×
frame-scrollup