Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Domov Duha, příspěvková organizace (IČO 48804886)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4798 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 85 823 000 91 471 921 92 219 000 93 141 000
- z toho transfery 2 700 000 3 000 000 3 030 000 3 060 000
Náklady - hlavní činnost 85 922 000 91 471 921 92 326 000 93 250 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -99 000 0 -107 000 -109 000
Výnosy - doplňková činnost 251 000 310 200 320 000 324 000
Náklady - doplňková činnost 152 000 200 400 213 000 215 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 99 000 109 800 107 000 109 000
Celkem výnosy 86 074 000 91 782 121 92 539 000 93 465 000
Celkem náklady 86 074 000 91 672 321 92 539 000 93 465 000
Výsledek hospodaření celkem 0 109 800 0 0
Náklady na platy 46 450 000 49 697 000 × ×
Odpisy 3 232 429 3 727 311 × ×
frame-scrollup