Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Domov Odry, příspěvková organizace (IČO 48804894)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7031 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 39 588 000 41 885 000 42 203 000 46 250 000
- z toho transfery 2 853 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
Náklady - hlavní činnost 39 588 000 41 885 000 42 203 000 46 250 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 5 000 5 000 5 000 5 000
Náklady - doplňková činnost 4 000 4 000 4 000 4 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 1 000 1 000 1 000 1 000
Celkem výnosy 39 593 000 41 890 000 42 208 000 46 255 000
Celkem náklady 39 592 000 41 889 000 42 207 000 46 254 000
Výsledek hospodaření celkem 1 000 1 000 1 000 1 000
Náklady na platy 22 172 000 24 423 000 × ×
Odpisy 995 000 1 053 000 × ×
frame-scrollup