Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Domov Odry, příspěvková organizace (IČO 48804894)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4798 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 37 055 000 36 882 000 37 250 000 37 622 000
- z toho transfery 2 900 000 2 600 000 2 626 000 2 652 000
Náklady - hlavní činnost 37 055 000 36 882 000 37 250 000 37 622 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 12 000 5 000 5 000 5 000
Náklady - doplňková činnost 7 000 4 000 4 000 4 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 5 000 1 000 1 000 1 000
Celkem výnosy 37 067 000 36 887 000 37 255 000 37 627 000
Celkem náklady 37 062 000 36 886 000 37 254 000 37 626 000
Výsledek hospodaření celkem 5 000 1 000 1 000 1 000
Náklady na platy 19 390 000 21 195 000 × ×
Odpisy 930 000 1 003 000 × ×
frame-scrollup