Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola, Příbor, Lidická 50, příspěvková organizace (IČO 49590928)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 11 204 782 11 591 000 11 650 000 11 650 000
- z toho transfery 45 000 0 0 0
Náklady - hlavní činnost 11 054 782 11 481 000 11 550 000 11 550 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 150 000 110 000 100 000 100 000
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 11 204 782 11 591 000 11 650 000 11 650 000
Celkem náklady 11 054 782 11 481 000 11 550 000 11 550 000
Výsledek hospodaření celkem 150 000 110 000 100 000 100 000
Náklady na platy 7 090 571 7 763 000 × ×
Odpisy 38 116 44 617 × ×
frame-scrollup