Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola, Příbor, Lidická 50, příspěvková organizace (IČO 49590928)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 9 517 000 10 639 000 10 689 000 10 689 000
- z toho transfery 0 0 0 0
Náklady - hlavní činnost 9 332 000 10 639 000 10 689 000 10 659 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 185 000 0 0 30 000
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 9 517 000 10 639 000 10 689 000 10 689 000
Celkem náklady 9 332 000 10 639 000 10 689 000 10 659 000
Výsledek hospodaření celkem 185 000 0 0 30 000
Náklady na platy 6 323 109 7 126 000 × ×
Odpisy 38 117 38 117 × ×
frame-scrollup