Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace (IČO 60043661)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 21 884 808 23 673 000 23 673 000 23 673 000
- z toho transfery 5 374 000 5 291 000 5 291 000 5 291 000
Náklady - hlavní činnost 21 884 808 23 673 000 23 673 000 23 673 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 21 884 808 23 673 000 23 673 000 23 673 000
Celkem náklady 21 884 808 23 673 000 23 673 000 23 673 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 11 670 800 12 913 000 × ×
Odpisy 518 738 548 592 × ×
frame-scrollup