Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace (IČO 60043661)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 26 338 585 26 505 132 26 505 132 26 505 132
- z toho transfery 7 230 000 5 528 000 5 528 000 5 528 000
Náklady - hlavní činnost 26 338 585 26 505 132 26 505 132 26 505 132
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 26 338 585 26 505 132 26 505 132 26 505 132
Celkem náklady 26 338 585 26 505 132 26 505 132 26 505 132
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 13 317 216 14 578 000 × ×
Odpisy 618 442 714 864 × ×
frame-scrollup