Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (IČO 60045922)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 15 482 851 14 795 800 14 795 800 14 795 800
- z toho transfery 1 018 000 1 106 000 1 106 000 1 106 000
Náklady - hlavní činnost 15 482 851 14 795 800 14 795 800 14 795 800
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 70 000 70 000 70 000 70 000
Náklady - doplňková činnost 62 500 62 500 62 500 62 500
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 7 500 7 500 7 500 7 500
Celkem výnosy 15 552 851 14 865 800 14 865 800 14 865 800
Celkem náklady 15 545 351 14 858 300 14 858 300 14 858 300
Výsledek hospodaření celkem 7 500 7 500 7 500 7 500
Náklady na platy 10 669 100 9 968 130 × ×
Odpisy 60 804 95 592 × ×
frame-scrollup