Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (IČO 60045922)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 13 780 140 13 442 804 13 217 804 13 217 804
- z toho transfery 987 000 1 018 000 1 018 000 1 018 000
Náklady - hlavní činnost 13 780 140 13 442 804 13 217 804 13 217 804
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 85 000 95 000 95 000 95 000
Náklady - doplňková činnost 65 000 75 000 75 000 75 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 20 000 20 000 20 000 20 000
Celkem výnosy 13 865 140 13 537 804 13 312 804 13 312 804
Celkem náklady 13 845 140 13 517 804 13 292 804 13 292 804
Výsledek hospodaření celkem 20 000 20 000 20 000 20 000
Náklady na platy 9 406 737 9 116 120 × ×
Odpisy 60 804 60 804 × ×
frame-scrollup