Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace (IČO 60337320)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 24 083 464 26 430 440 25 945 619 24 336 952
- z toho transfery 2 563 000 2 426 000 2 447 179 2 476 179
Náklady - hlavní činnost 24 083 464 26 430 440 25 945 619 24 336 952
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 130 600 95 000 83 000 83 000
Náklady - doplňková činnost 51 900 38 000 33 000 33 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 78 700 57 000 50 000 50 000
Celkem výnosy 24 214 064 26 525 440 26 028 619 24 419 952
Celkem náklady 24 135 364 26 468 440 25 978 619 24 369 952
Výsledek hospodaření celkem 78 700 57 000 50 000 50 000
Náklady na platy 14 787 231 16 236 000 × ×
Odpisy 569 573 492 936 × ×
frame-scrollup