Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace (IČO 60337320)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 25 453 854 23 430 231 22 604 868 22 936 289
- z toho transfery 2 400 300 2 563 000 2 472 637 2 534 058
Náklady - hlavní činnost 25 519 854 23 430 231 22 604 868 22 936 289
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -66 000 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 107 000 98 000 95 000 95 000
Náklady - doplňková činnost 41 000 41 000 39 000 39 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 66 000 57 000 56 000 56 000
Celkem výnosy 25 560 854 23 528 231 22 699 868 23 031 289
Celkem náklady 25 560 854 23 471 231 22 643 868 22 975 289
Výsledek hospodaření celkem 0 57 000 56 000 56 000
Náklady na platy 13 153 653 14 721 000 × ×
Odpisy 481 327 538 818 × ×
frame-scrollup