Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Mateřská škola Klíček, Karviná-Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace (IČO 60337346)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 13 900 000 13 730 326 13 930 000 13 930 000
- z toho transfery 2 375 000 1 417 000 1 417 000 1 417 000
Náklady - hlavní činnost 13 900 000 13 730 326 13 930 000 13 930 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 13 900 000 13 730 326 13 930 000 13 930 000
Celkem náklady 13 900 000 13 730 326 13 930 000 13 930 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 7 914 200 8 568 000 × ×
Odpisy 282 598 302 386 × ×
frame-scrollup