Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Mateřská škola Klíček, Karviná-Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace (IČO 60337346)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 10 517 261 11 655 000 11 455 000 11 455 000
- z toho transfery 1 205 000 1 325 000 1 325 000 1 325 000
Náklady - hlavní činnost 10 517 261 11 655 000 11 455 000 11 455 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 10 517 261 11 655 000 11 455 000 11 455 000
Celkem náklady 10 517 261 11 655 000 11 455 000 11 455 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 6 232 081 7 017 000 × ×
Odpisy 147 357 226 499 × ×
frame-scrollup