Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Mateřská škola Paraplíčko, Havířov, příspěvková organizace (IČO 60337389)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 7 216 000 7 663 000 7 663 000 7 663 000
- z toho transfery 980 000 895 000 895 000 895 000
Náklady - hlavní činnost 7 216 000 7 663 000 7 663 000 7 663 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 69 700 70 200 70 200 70 200
Náklady - doplňková činnost 23 332 26 436 26 436 26 436
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 46 368 43 764 43 764 43 764
Celkem výnosy 7 285 700 7 733 200 7 733 200 7 733 200
Celkem náklady 7 239 332 7 689 436 7 689 436 7 689 436
Výsledek hospodaření celkem 46 368 43 764 43 764 43 764
Náklady na platy 4 372 470 4 855 000 × ×
Odpisy 70 344 217 896 × ×
frame-scrollup