Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Mateřská škola Paraplíčko, Havířov, příspěvková organizace (IČO 60337389)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 8 500 000 9 078 700 9 200 000 9 200 000
- z toho transfery 895 000 815 000 815 000 815 000
Náklady - hlavní činnost 8 500 000 9 078 700 9 200 000 9 200 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 70 200 70 200 70 200 70 200
Náklady - doplňková činnost 26 460 26 460 26 460 26 460
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 43 740 43 740 43 740 43 740
Celkem výnosy 8 570 200 9 148 900 9 270 200 9 270 200
Celkem náklady 8 526 460 9 105 160 9 226 460 9 226 460
Výsledek hospodaření celkem 43 740 43 740 43 740 43 740
Náklady na platy 5 412 541 5 891 000 × ×
Odpisy 209 736 208 535 × ×
frame-scrollup