Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola, Město Albrechtice, Tyršova 1, příspěvková organizace (IČO 60780487)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 7 008 625 7 066 722 6 772 100 6 772 100
- z toho transfery 30 000 30 000 30 000 30 000
Náklady - hlavní činnost 6 987 683 7 066 722 6 772 100 6 772 100
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 20 942 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 7 008 625 7 066 722 6 772 100 6 772 100
Celkem náklady 6 987 683 7 066 722 6 772 100 6 772 100
Výsledek hospodaření celkem 20 942 0 0 0
Náklady na platy 4 192 073 4 583 000 × ×
Odpisy 60 916 56 868 × ×
frame-scrollup