Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola, Město Albrechtice, Tyršova 1, příspěvková organizace (IČO 60780487)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 5 191 534 5 782 900 5 782 900 5 782 900
- z toho transfery 30 000 30 000 30 000 30 000
Náklady - hlavní činnost 5 191 534 5 782 900 5 782 900 5 782 900
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 5 191 534 5 782 900 5 782 900 5 782 900
Celkem náklady 5 191 534 5 782 900 5 782 900 5 782 900
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 3 476 136 3 804 000 × ×
Odpisy 59 844 59 844 × ×
frame-scrollup