Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace (IČO 60780541)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 15 885 723 16 956 792 16 809 033 16 528 792
- z toho transfery 0 0 0 0
Náklady - hlavní činnost 15 885 723 16 956 792 16 809 033 16 528 792
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 34 000 34 000 34 000 34 000
Náklady - doplňková činnost 8 200 8 200 8 200 8 200
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 25 800 25 800 25 800 25 800
Celkem výnosy 15 919 723 16 990 792 16 843 033 16 562 792
Celkem náklady 15 893 923 16 964 992 16 817 233 16 536 992
Výsledek hospodaření celkem 25 800 25 800 25 800 25 800
Náklady na platy 10 264 098 11 179 800 × ×
Odpisy 71 940 46 548 × ×
frame-scrollup