Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace (IČO 60780541)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 13 181 891 14 714 542 14 714 542 14 714 542
- z toho transfery 0 0 0 0
Náklady - hlavní činnost 13 181 891 14 714 542 14 714 542 14 714 542
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 34 000 34 000 34 000 34 000
Náklady - doplňková činnost 8 200 8 200 8 200 8 200
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 25 800 25 800 25 800 25 800
Celkem výnosy 13 215 891 14 748 542 14 748 542 14 748 542
Celkem náklady 13 190 091 14 722 742 14 722 742 14 722 742
Výsledek hospodaření celkem 25 800 25 800 25 800 25 800
Náklady na platy 8 645 573 9 722 000 × ×
Odpisy 67 529 69 204 × ×
frame-scrollup