Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace (IČO 60780568)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 17 579 285 18 964 957 18 846 281 18 846 281
- z toho transfery 0 0 0 0
Náklady - hlavní činnost 17 579 285 18 964 957 18 846 281 18 846 281
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 17 579 285 18 964 957 18 846 281 18 846 281
Celkem náklady 17 579 285 18 964 957 18 846 281 18 846 281
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 11 716 490 12 781 000 × ×
Odpisy 51 848 71 896 × ×
frame-scrollup