Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace (IČO 60780568)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 15 102 588 17 579 285 16 790 651 16 671 975
- z toho transfery 0 0 0 0
Náklady - hlavní činnost 15 102 588 17 579 285 16 790 651 16 671 975
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 15 102 588 17 579 285 16 790 651 16 671 975
Celkem náklady 15 102 588 17 579 285 16 790 651 16 671 975
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 10 015 575 11 253 390 × ×
Odpisy 35 364 35 364 × ×
frame-scrollup