Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1, příspěvková organizace (IČO 60802561)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 8 375 000 8 713 000 8 713 000 8 713 000
- z toho transfery 818 000 825 000 825 000 825 000
Náklady - hlavní činnost 8 375 000 8 713 000 8 713 000 8 713 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 8 375 000 8 713 000 8 713 000 8 713 000
Celkem náklady 8 375 000 8 713 000 8 713 000 8 713 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 5 490 000 5 723 000 × ×
Odpisy 21 034 17 092 × ×
frame-scrollup