Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1, příspěvková organizace (IČO 60802561)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 7 504 000 8 274 000 8 204 000 8 204 000
- z toho transfery 796 000 818 000 818 000 818 000
Náklady - hlavní činnost 7 484 000 8 274 000 8 204 000 8 204 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 20 000 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 7 504 000 8 274 000 8 204 000 8 204 000
Celkem náklady 7 484 000 8 274 000 8 204 000 8 204 000
Výsledek hospodaření celkem 20 000 0 0 0
Náklady na platy 4 858 644 5 405 000 × ×
Odpisy 21 732 21 034 × ×
frame-scrollup