Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace (IČO 60802669)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 29 463 020 32 379 801 27 654 628 28 000 000
- z toho transfery 1 901 000 1 934 000 2 300 100 2 530 110
Náklady - hlavní činnost 29 489 186 32 379 801 27 680 794 28 026 166
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -26 166 0 -26 166 -26 166
Výnosy - doplňková činnost 26 166 26 166 26 166 26 166
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 26 166 26 166 26 166 26 166
Celkem výnosy 29 489 186 32 405 967 27 680 794 28 026 166
Celkem náklady 29 489 186 32 379 801 27 680 794 28 026 166
Výsledek hospodaření celkem 0 26 166 0 0
Náklady na platy 20 467 096 21 372 200 × ×
Odpisy 362 545 348 756 × ×
frame-scrollup