Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace (IČO 60802669)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 23 525 169 29 666 445 26 000 000 26 000 000
- z toho transfery 1 823 000 1 866 000 1 866 000 1 866 000
Náklady - hlavní činnost 23 551 335 29 692 611 26 026 166 26 026 166
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -26 166 -26 166 -26 166 -26 166
Výnosy - doplňková činnost 26 166 26 166 26 166 26 166
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 26 166 26 166 26 166 26 166
Celkem výnosy 23 551 335 29 692 611 26 026 166 26 026 166
Celkem náklady 23 551 335 29 692 611 26 026 166 26 026 166
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 17 035 081 18 721 200 × ×
Odpisy 350 818 350 818 × ×
frame-scrollup