Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace (IČO 60802774)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 7 269 466 6 946 500 8 320 000 9 984 000
- z toho transfery 809 000 813 000 911 000 1 047 000
Náklady - hlavní činnost 7 269 466 6 946 500 8 320 000 9 984 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 7 269 466 6 946 500 8 320 000 9 984 000
Celkem náklady 7 269 466 6 946 500 8 320 000 9 984 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 4 700 383 4 458 100 × ×
Odpisy 76 012 59 780 × ×
frame-scrollup