Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace (IČO 60802774)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 7 980 203 7 540 500 7 557 500 7 572 500
- z toho transfery 813 000 868 000 885 000 900 000
Náklady - hlavní činnost 7 980 203 7 540 500 7 557 500 7 572 500
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 7 980 203 7 540 500 7 557 500 7 572 500
Celkem náklady 7 980 203 7 540 500 7 557 500 7 572 500
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 5 190 901 4 858 200 × ×
Odpisy 69 031 63 480 × ×
frame-scrollup