Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace (IČO 61955574)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 21 947 000 24 078 000 24 078 000 24 078 000
- z toho transfery 0 0 0 0
Náklady - hlavní činnost 21 947 000 24 078 000 24 078 000 24 078 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 21 947 000 24 078 000 24 078 000 24 078 000
Celkem náklady 21 947 000 24 078 000 24 078 000 24 078 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 14 589 989 16 231 000 × ×
Odpisy 79 338 48 012 × ×
frame-scrollup