Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace (IČO 61955574)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 25 153 310 26 879 100 26 879 100 26 879 100
- z toho transfery 0 0 0 0
Náklady - hlavní činnost 25 153 310 26 879 100 26 879 100 26 879 100
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 25 153 310 26 879 100 26 879 100 26 879 100
Celkem náklady 25 153 310 26 879 100 26 879 100 26 879 100
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 16 646 817 18 257 800 × ×
Odpisy 48 012 48 012 × ×
frame-scrollup