Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace (IČO 61989011)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 28 219 473 35 742 499 33 524 000 33 574 000
- z toho transfery 3 176 260 3 131 000 3 200 000 3 250 000
Náklady - hlavní činnost 28 219 473 35 742 499 33 524 000 33 574 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 370 000 300 000 350 000 350 000
Náklady - doplňková činnost 170 000 150 000 200 000 200 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 200 000 150 000 150 000 150 000
Celkem výnosy 28 589 473 36 042 499 33 874 000 33 924 000
Celkem náklady 28 389 473 35 892 499 33 724 000 33 774 000
Výsledek hospodaření celkem 200 000 150 000 150 000 150 000
Náklady na platy 21 158 183 23 376 000 × ×
Odpisy 429 717 413 355 × ×
frame-scrollup