Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace (IČO 61989011)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 37 479 500 42 508 300 35 182 000 35 182 000
- z toho transfery 4 534 259 3 283 000 3 185 000 3 200 000
Náklady - hlavní činnost 37 479 500 42 508 300 35 182 000 35 182 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 374 000 300 368 300 000 300 000
Náklady - doplňková činnost 200 000 150 368 150 000 150 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 174 000 150 000 150 000 150 000
Celkem výnosy 37 853 500 42 808 668 35 482 000 35 482 000
Celkem náklady 37 679 500 42 658 668 35 332 000 35 332 000
Výsledek hospodaření celkem 174 000 150 000 150 000 150 000
Náklady na platy 24 067 104 27 116 000 × ×
Odpisy 414 098 409 168 × ×
frame-scrollup