Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola, Ostrava - Petřkovice, Hlučínská 7, příspěvková organizace (IČO 61989177)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 7 768 000 8 005 646 7 740 000 7 705 000
- z toho transfery 67 000 0 0 0
Náklady - hlavní činnost 7 768 000 8 005 646 7 740 000 7 705 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 7 768 000 8 005 646 7 740 000 7 705 000
Celkem náklady 7 768 000 8 005 646 7 740 000 7 705 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 4 695 000 5 321 000 × ×
Odpisy 13 735 13 958 × ×
frame-scrollup