Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola, Ostrava - Petřkovice, Hlučínská 7, příspěvková organizace (IČO 61989177)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 6 418 000 7 028 146 6 965 000 6 965 000
- z toho transfery 0 0 0 0
Náklady - hlavní činnost 6 343 000 7 028 146 6 965 000 6 965 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 75 000 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 6 418 000 7 028 146 6 965 000 6 965 000
Celkem náklady 6 343 000 7 028 146 6 965 000 6 965 000
Výsledek hospodaření celkem 75 000 0 0 0
Náklady na platy 4 273 073 4 730 000 × ×
Odpisy 11 073 14 295 × ×
frame-scrollup