Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace (IČO 61989185)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 24 532 626 26 710 993 26 710 993 26 710 993
- z toho transfery 422 000 287 000 287 000 227 000
Náklady - hlavní činnost 24 532 626 26 710 993 26 710 993 26 710 993
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 24 532 626 26 710 993 26 710 993 26 710 993
Celkem náklady 24 532 626 26 710 993 26 710 993 26 710 993
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 15 733 220 17 848 000 × ×
Odpisy 220 071 240 274 × ×
frame-scrollup