Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace (IČO 61989185)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 28 122 848 30 202 143 30 202 143 30 202 143
- z toho transfery 367 000 288 000 288 000 288 000
Náklady - hlavní činnost 28 122 848 30 202 143 30 202 143 30 202 143
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 28 122 848 30 202 143 30 202 143 30 202 143
Celkem náklady 28 122 848 30 202 143 30 202 143 30 202 143
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 18 090 934 19 825 000 × ×
Odpisy 235 984 247 303 × ×
frame-scrollup