Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava - Slezská Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková organizace (IČO 61989193)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 18 893 365 20 963 000 20 963 000 20 963 000
- z toho transfery 53 000 53 000 53 000 53 000
Náklady - hlavní činnost 18 893 365 20 963 000 20 963 000 20 963 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 94 000 84 000 84 000 84 000
Náklady - doplňková činnost 14 000 17 080 17 080 17 080
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 80 000 66 920 66 920 66 920
Celkem výnosy 18 987 365 21 047 000 21 047 000 21 047 000
Celkem náklady 18 907 365 20 980 080 20 980 080 20 980 080
Výsledek hospodaření celkem 80 000 66 920 66 920 66 920
Náklady na platy 12 359 859 13 851 000 × ×
Odpisy 69 483 72 371 × ×
frame-scrollup