Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava - Slezská Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková organizace (IČO 61989193)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 21 815 747 23 633 000 23 633 000 23 633 000
- z toho transfery 53 000 53 000 53 000 53 000
Náklady - hlavní činnost 21 815 747 23 633 000 23 633 000 23 633 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 90 000 54 000 54 000 54 000
Náklady - doplňková činnost 17 000 18 700 18 700 18 700
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 73 000 35 300 35 300 35 300
Celkem výnosy 21 905 747 23 687 000 23 687 000 23 687 000
Celkem náklady 21 832 747 23 651 700 23 651 700 23 651 700
Výsledek hospodaření celkem 73 000 35 300 35 300 35 300
Náklady na platy 14 412 960 15 801 000 × ×
Odpisy 75 401 76 503 × ×
frame-scrollup