Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace (IČO 61989207)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 16 184 000 17 624 965 17 625 000 17 625 000
- z toho transfery 63 000 63 000 63 000 63 000
Náklady - hlavní činnost 16 034 000 17 448 704 17 625 000 17 625 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 150 000 176 261 0 0
Výnosy - doplňková činnost 1 349 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 109 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 1 240 0 0 0
Celkem výnosy 16 185 349 17 624 965 17 625 000 17 625 000
Celkem náklady 16 034 109 17 448 704 17 625 000 17 625 000
Výsledek hospodaření celkem 151 240 176 261 0 0
Náklady na platy 10 261 690 11 222 000 × ×
Odpisy 98 904 98 904 × ×
frame-scrollup