Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace (IČO 61989207)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 13 539 400 15 093 465 15 500 000 15 500 000
- z toho transfery 63 000 147 000 147 000 147 000
Náklady - hlavní činnost 13 346 340 14 964 556 15 500 000 15 500 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 193 060 128 909 0 0
Výnosy - doplňková činnost 7 169 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 229 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 6 940 0 0 0
Celkem výnosy 13 546 569 15 093 465 15 500 000 15 500 000
Celkem náklady 13 346 569 14 964 556 15 500 000 15 500 000
Výsledek hospodaření celkem 200 000 128 909 0 0
Náklady na platy 8 723 690 9 766 000 × ×
Odpisy 98 904 182 556 × ×
frame-scrollup