Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace (IČO 61989223)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 27 581 890 29 058 257 29 000 000 29 000 000
- z toho transfery 125 000 125 000 125 000 125 000
Náklady - hlavní činnost 27 550 000 29 043 748 28 990 000 28 990 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 31 890 14 509 10 000 10 000
Výnosy - doplňková činnost 17 000 50 000 50 000 50 000
Náklady - doplňková činnost 12 000 25 420 25 420 25 420
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 5 000 24 580 24 580 24 580
Celkem výnosy 27 598 890 29 108 257 29 050 000 29 050 000
Celkem náklady 27 562 000 29 069 168 29 015 420 29 015 420
Výsledek hospodaření celkem 36 890 39 089 34 580 34 580
Náklady na platy 17 429 897 19 304 520 × ×
Odpisy 275 993 282 228 × ×
frame-scrollup