Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace (IČO 61989223)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 23 700 000 25 850 257 25 850 257 25 850 257
- z toho transfery 125 000 125 000 125 000 125 000
Náklady - hlavní činnost 23 550 000 25 710 257 25 710 257 25 710 257
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 150 000 140 000 140 000 140 000
Výnosy - doplňková činnost 6 000 5 000 5 000 5 000
Náklady - doplňková činnost 2 000 2 000 2 000 2 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 4 000 3 000 3 000 3 000
Celkem výnosy 23 706 000 25 855 257 25 855 257 25 855 257
Celkem náklady 23 552 000 25 712 257 25 712 257 25 712 257
Výsledek hospodaření celkem 154 000 143 000 143 000 143 000
Náklady na platy 15 983 312 17 382 000 × ×
Odpisy 265 526 285 401 × ×
frame-scrollup