Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola Heleny Salichové, Ostrava - Polanka n/O, 1. května 330, příspěvková organizace (IČO 61989231)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 13 784 488 15 316 000 15 316 000 15 316 000
- z toho transfery 0 0 0 0
Náklady - hlavní činnost 13 706 944 15 236 350 15 236 000 15 236 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 77 544 79 650 80 000 80 000
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 13 784 488 15 316 000 15 316 000 15 316 000
Celkem náklady 13 706 944 15 236 350 15 236 000 15 236 000
Výsledek hospodaření celkem 77 544 79 650 80 000 80 000
Náklady na platy 9 135 371 10 203 000 × ×
Odpisy 15 285 15 285 × ×
frame-scrollup