Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola Heleny Salichové, Ostrava - Polanka n/O, 1. května 330, příspěvková organizace (IČO 61989231)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 16 785 000 17 171 000 18 123 000 18 123 000
- z toho transfery 0 0 0 0
Náklady - hlavní činnost 16 730 000 17 087 649 18 043 000 18 043 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 55 000 83 351 80 000 80 000
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 16 785 000 17 171 000 18 123 000 18 123 000
Celkem náklady 16 730 000 17 087 649 18 043 000 18 043 000
Výsledek hospodaření celkem 55 000 83 351 80 000 80 000
Náklady na platy 10 566 529 11 567 000 × ×
Odpisy 30 664 41 649 × ×
frame-scrollup