Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace (IČO 61989258)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 24 564 115 26 131 072 26 151 072 26 151 072
- z toho transfery 5 209 000 5 238 000 5 238 000 5 238 000
Náklady - hlavní činnost 24 564 115 26 131 072 26 151 072 26 151 072
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 245 000 263 640 280 000 290 000
Náklady - doplňková činnost 238 000 263 640 280 000 290 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 7 000 0 0 0
Celkem výnosy 24 809 115 26 394 712 26 431 072 26 441 072
Celkem náklady 24 802 115 26 394 712 26 431 072 26 441 072
Výsledek hospodaření celkem 7 000 0 0 0
Náklady na platy 13 429 000 14 931 000 × ×
Odpisy 1 084 600 1 065 938 × ×
frame-scrollup