Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace (IČO 61989258)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 21 853 249 23 622 072 24 351 334 25 568 900
- z toho transfery 5 170 000 5 194 000 5 194 000 5 194 000
Náklady - hlavní činnost 21 803 249 23 622 072 24 351 334 25 568 900
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 50 000 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 252 000 256 000 270 000 280 000
Náklady - doplňková činnost 252 000 256 000 270 000 280 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 22 105 249 23 878 072 24 621 334 25 848 900
Celkem náklady 22 055 249 23 878 072 24 621 334 25 848 900
Výsledek hospodaření celkem 50 000 0 0 0
Náklady na platy 11 664 897 13 157 246 × ×
Odpisy 1 125 247 1 087 647 × ×
frame-scrollup