Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace (IČO 61989266)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 20 415 257 29 395 000 29 115 000 29 795 000
- z toho transfery 2 865 000 3 036 000 3 036 000 3 036 000
Náklady - hlavní činnost 20 415 257 29 395 000 29 115 000 29 795 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 61 000 61 000 61 000 61 000
Náklady - doplňková činnost 28 000 28 000 28 000 28 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 33 000 33 000 33 000 33 000
Celkem výnosy 20 476 257 29 456 000 29 176 000 29 856 000
Celkem náklady 20 443 257 29 423 000 29 143 000 29 823 000
Výsledek hospodaření celkem 33 000 33 000 33 000 33 000
Náklady na platy 17 223 484 18 635 000 × ×
Odpisy 909 000 923 000 × ×
frame-scrollup