Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace (IČO 61989266)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 37 358 416 39 819 000 39 539 000 39 339 000
- z toho transfery 3 036 000 2 982 000 2 982 000 2 982 000
Náklady - hlavní činnost 37 358 416 39 819 000 39 539 000 39 339 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 58 000 61 000 61 000 61 000
Náklady - doplňková činnost 28 000 28 000 28 000 28 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 30 000 33 000 33 000 33 000
Celkem výnosy 37 416 416 39 880 000 39 600 000 39 400 000
Celkem náklady 37 386 416 39 847 000 39 567 000 39 367 000
Výsledek hospodaření celkem 30 000 33 000 33 000 33 000
Náklady na platy 24 431 586 26 334 000 × ×
Odpisy 923 000 940 000 × ×
frame-scrollup