Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace (IČO 61989274)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 59 836 700 61 901 996 61 870 000 61 900 000
- z toho transfery 4 159 000 4 288 000 4 288 000 4 288 000
Náklady - hlavní činnost 59 836 700 61 901 996 61 870 000 61 900 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 719 000 616 650 620 000 625 000
Náklady - doplňková činnost 684 567 575 550 580 000 578 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 34 433 41 100 40 000 47 000
Celkem výnosy 60 555 700 62 518 646 62 490 000 62 525 000
Celkem náklady 60 521 267 62 477 546 62 450 000 62 478 000
Výsledek hospodaření celkem 34 433 41 100 40 000 47 000
Náklady na platy 38 901 700 39 958 500 × ×
Odpisy 858 446 929 346 × ×
frame-scrollup