Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace (IČO 61989274)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 51 170 000 54 463 133 54 500 000 54 550 000
- z toho transfery 48 570 746 4 124 000 4 124 000 4 124 000
Náklady - hlavní činnost 51 170 000 54 463 133 54 500 000 54 550 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 620 000 595 000 600 000 610 000
Náklady - doplňková činnost 580 000 560 567 550 000 580 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 40 000 34 433 50 000 30 000
Celkem výnosy 51 790 000 55 058 133 55 100 000 55 160 000
Celkem náklady 51 750 000 55 023 700 55 050 000 55 130 000
Výsledek hospodaření celkem 40 000 34 433 50 000 30 000
Náklady na platy 32 450 736 34 503 500 × ×
Odpisy 851 892 863 080 × ×
frame-scrollup