Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Dětský domov Úsměv a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace (IČO 61989321)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 11 966 701 12 743 000 12 743 000 12 743 000
- z toho transfery 2 914 000 2 914 000 2 914 000 2 914 000
Náklady - hlavní činnost 11 966 701 12 743 000 12 743 000 12 743 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 11 966 701 12 743 000 12 743 000 12 743 000
Celkem náklady 11 966 701 12 743 000 12 743 000 12 743 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 6 273 000 7 076 000 × ×
Odpisy 77 440 75 404 × ×
frame-scrollup