Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Dětský domov Úsměv a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace (IČO 61989321)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 13 130 239 14 169 000 14 169 000 14 169 000
- z toho transfery 2 914 000 2 996 000 2 996 000 2 996 000
Náklady - hlavní činnost 13 030 239 14 169 000 14 169 000 14 169 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 100 000 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 13 130 239 14 169 000 14 169 000 14 169 000
Celkem náklady 13 030 239 14 169 000 14 169 000 14 169 000
Výsledek hospodaření celkem 100 000 0 0 0
Náklady na platy 7 197 320 7 967 000 × ×
Odpisy 89 312 115 858 × ×
frame-scrollup