Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace (IČO 61989339)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 15 176 676 16 380 000 16 096 000 16 100 000
- z toho transfery 3 751 000 3 846 000 3 850 000 3 854 000
Náklady - hlavní činnost 15 176 676 16 380 000 16 096 000 16 100 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 15 176 676 16 380 000 16 096 000 16 100 000
Celkem náklady 15 176 676 16 380 000 16 096 000 16 100 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 7 736 154 8 636 000 × ×
Odpisy 627 872 629 238 × ×
frame-scrollup