Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace (IČO 61989339)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 15 910 517 17 903 000 17 903 000 17 903 000
- z toho transfery 3 846 000 3 904 000 3 904 000 3 904 000
Náklady - hlavní činnost 15 910 517 17 903 000 17 903 000 17 903 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 15 910 517 17 903 000 17 903 000 17 903 000
Celkem náklady 15 910 517 17 903 000 17 903 000 17 903 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 8 911 111 9 791 000 × ×
Odpisy 635 702 639 094 × ×
frame-scrollup