Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace (IČO 62330268)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 15 487 042 17 141 042 17 200 000 17 200 000
- z toho transfery 3 206 000 3 246 000 3 300 000 3 300 000
Náklady - hlavní činnost 15 487 042 17 141 042 17 200 000 17 200 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 15 487 042 17 141 042 17 200 000 17 200 000
Celkem náklady 15 487 042 17 141 042 17 200 000 17 200 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 11 974 644 9 747 000 × ×
Odpisy 313 032 310 464 × ×
frame-scrollup