Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace (IČO 62330268)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 14 150 000 15 487 042 15 500 000 15 500 000
- z toho transfery 3 290 000 3 206 000 3 300 000 3 300 000
Náklady - hlavní činnost 14 150 000 15 487 042 15 500 000 15 500 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 14 150 000 15 487 042 15 500 000 15 500 000
Celkem náklady 14 150 000 15 487 042 15 500 000 15 500 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 10 386 144 8 626 000 × ×
Odpisy 470 688 313 272 × ×
frame-scrollup