Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace (IČO 62330276)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 8 770 000 9 667 202 9 660 000 9 660 000
- z toho transfery 0 0 0 0
Náklady - hlavní činnost 8 740 000 9 650 648 9 660 000 9 660 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 30 000 16 554 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 8 770 000 9 667 202 9 660 000 9 660 000
Celkem náklady 8 740 000 9 650 648 9 660 000 9 660 000
Výsledek hospodaření celkem 30 000 16 554 0 0
Náklady na platy 5 658 850 6 218 000 × ×
Odpisy 18 648 18 648 × ×
frame-scrollup