Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace (IČO 62330276)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 7 575 000 8 770 200 8 770 200 8 770 200
- z toho transfery 0 0 0 0
Náklady - hlavní činnost 7 495 000 8 740 200 8 740 200 8 740 200
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 80 000 30 000 30 000 30 000
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 7 575 000 8 770 200 8 770 200 8 770 200
Celkem náklady 7 495 000 8 740 200 8 740 200 8 740 200
Výsledek hospodaření celkem 80 000 30 000 30 000 30 000
Náklady na platy 5 005 671 5 570 000 × ×
Odpisy 18 648 18 648 × ×
frame-scrollup