Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola, Nový Jičín, Derkova 1, příspěvková organizace (IČO 62330292)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 18 610 055 20 125 415 20 125 415 20 125 415
- z toho transfery 96 000 95 000 95 000 95 000
Náklady - hlavní činnost 18 480 055 20 093 112 20 093 112 20 093 112
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 130 000 32 303 32 303 32 303
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 18 610 055 20 125 415 20 125 415 20 125 415
Celkem náklady 18 480 055 20 093 112 20 093 112 20 093 112
Výsledek hospodaření celkem 130 000 32 303 32 303 32 303
Náklady na platy 11 927 787 13 060 000 × ×
Odpisy 137 604 143 112 × ×
frame-scrollup