Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola, Nový Jičín, Derkova 1, příspěvková organizace (IČO 62330292)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 16 470 966 18 143 416 18 143 416 18 143 416
- z toho transfery 94 000 96 000 96 000 96 000
Náklady - hlavní činnost 16 360 966 18 114 934 18 114 934 18 114 934
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 110 000 28 482 28 482 28 482
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 16 470 966 18 143 416 18 143 416 18 143 416
Celkem náklady 16 360 966 18 114 934 18 114 934 18 114 934
Výsledek hospodaření celkem 110 000 28 482 28 482 28 482
Náklady na platy 10 370 514 11 615 000 × ×
Odpisy 129 342 137 934 × ×
frame-scrollup