Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace (IČO 62330322)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 17 184 000 18 405 000 17 824 000 17 805 000
- z toho transfery 0 0 0 0
Náklady - hlavní činnost 17 124 000 18 301 584 17 720 584 17 725 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 60 000 103 416 103 416 80 000
Výnosy - doplňková činnost 70 000 70 000 70 000 70 000
Náklady - doplňková činnost 45 000 45 000 45 000 45 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 25 000 25 000 25 000 25 000
Celkem výnosy 17 254 000 18 475 000 17 894 000 17 875 000
Celkem náklady 17 169 000 18 346 584 17 765 584 17 770 000
Výsledek hospodaření celkem 85 000 128 416 128 416 105 000
Náklady na platy 10 910 676 11 973 000 × ×
Odpisy 73 126 78 284 × ×
frame-scrollup