Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace (IČO 62330322)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 14 386 914 16 007 000 15 957 000 15 957 000
- z toho transfery 0 0 0 0
Náklady - hlavní činnost 14 331 914 15 947 580 15 897 580 15 897 580
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 55 000 59 420 59 420 59 420
Výnosy - doplňková činnost 71 440 76 000 76 000 76 000
Náklady - doplňková činnost 62 139 67 060 67 060 67 060
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 9 301 8 940 8 940 8 940
Celkem výnosy 14 458 354 16 083 000 16 033 000 16 033 000
Celkem náklady 14 394 053 16 014 640 15 964 640 15 964 640
Výsledek hospodaření celkem 64 301 68 360 68 360 68 360
Náklady na platy 9 381 424 10 555 000 × ×
Odpisy 55 116 68 780 × ×
frame-scrollup