Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, příspěvková organizace (IČO 62330349)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 19 100 000 20 948 000 20 948 000 20 948 000
- z toho transfery 149 000 149 000 149 000 149 000
Náklady - hlavní činnost 19 100 000 20 948 000 20 948 000 20 948 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 19 100 000 20 948 000 20 948 000 20 948 000
Celkem náklady 19 100 000 20 948 000 20 948 000 20 948 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 12 570 000 13 761 000 × ×
Odpisy 201 390 206 352 × ×
frame-scrollup