Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, příspěvková organizace (IČO 62330349)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 16 800 000 18 304 000 18 304 000 18 304 000
- z toho transfery 397 000 149 000 149 000 149 000
Náklady - hlavní činnost 16 800 000 18 304 000 18 304 000 18 304 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 16 800 000 18 304 000 18 304 000 18 304 000
Celkem náklady 16 800 000 18 304 000 18 304 000 18 304 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 10 730 755 12 079 000 × ×
Odpisy 192 542 194 688 × ×
frame-scrollup