Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 955, příspěvková organizace (IČO 62330357)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 11 242 378 12 616 914 12 216 914 12 216 914
- z toho transfery 0 0 0 0
Náklady - hlavní činnost 11 242 378 12 613 816 12 213 816 12 213 816
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 3 098 3 098 3 098
Výnosy - doplňková činnost 70 500 40 000 40 000 40 000
Náklady - doplňková činnost 50 500 25 000 25 000 25 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 20 000 15 000 15 000 15 000
Celkem výnosy 11 312 878 12 656 914 12 256 914 12 256 914
Celkem náklady 11 292 878 12 638 816 12 238 816 12 238 816
Výsledek hospodaření celkem 20 000 18 098 18 098 18 098
Náklady na platy 7 491 993 8 202 000 × ×
Odpisy 44 016 51 216 × ×
frame-scrollup