Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 955, příspěvková organizace (IČO 62330357)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 9 837 430 10 823 914 10 823 914 10 823 914
- z toho transfery 0 0 0 0
Náklady - hlavní činnost 9 837 430 10 825 914 10 825 914 10 825 914
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 -2 000 -2 000 -2 000
Výnosy - doplňková činnost 3 000 32 000 5 000 32 000
Náklady - doplňková činnost 3 000 30 000 3 000 30 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 2 000 2 000 2 000
Celkem výnosy 9 840 430 10 855 914 10 828 914 10 855 914
Celkem náklady 9 840 430 10 855 914 10 828 914 10 855 914
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 6 408 738 7 204 000 × ×
Odpisy 44 016 44 016 × ×
frame-scrollup