Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola, Odry, příspěvková organizace (IČO 62330373)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 9 395 235 9 595 395 9 650 000 9 650 000
- z toho transfery 5 000 0 0 0
Náklady - hlavní činnost 9 364 268 9 561 258 9 620 000 9 620 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 30 967 34 137 30 000 30 000
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 9 395 235 9 595 395 9 650 000 9 650 000
Celkem náklady 9 364 268 9 561 258 9 620 000 9 620 000
Výsledek hospodaření celkem 30 967 34 137 30 000 30 000
Náklady na platy 5 741 326 6 293 000 × ×
Odpisy 15 759 19 112 × ×
frame-scrollup