Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola, Odry, příspěvková organizace (IČO 62330373)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 7 732 886 8 488 534 8 500 000 8 500 000
- z toho transfery 45 000 0 0 0
Náklady - hlavní činnost 7 706 947 8 452 441 8 470 000 8 470 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 25 939 36 093 30 000 30 000
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 7 732 886 8 488 534 8 500 000 8 500 000
Celkem náklady 7 706 947 8 452 441 8 470 000 8 470 000
Výsledek hospodaření celkem 25 939 36 093 30 000 30 000
Náklady na platy 4 959 106 5 539 000 × ×
Odpisy 13 110 14 928 × ×
frame-scrollup